Pasientsviket - Løftebruddet

Regjeringen har overkjørt 23 000 ansatte, legeforeningen, sykepleierforbudet, fagorganiserte, LO, Folk for AHUS, Redd Ullevål sykehus, 3 av 4 Oslo-folk og Lokaldemokratiet, etter tidenes Løftebrudd og pasientsvik i Oslo.

Regjeringen går ikke ustraffet fra pasientsvik i Oslo og Akershus! (somatiske og psykatriske)

Helsetjenesteaksjonen HTA,
Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de Psykiatriske sykehusene
- Oslo Pasientforening
- Aker sykehus venner
Rikshospitalets Venner og Stiftelsen Gaustadklubbens Fond er også enormt skuffet over Vedum og Sp sitt gigantiske løftebrudd, om å redde Ullevål sykehus.

Ullevål sykehus må utvikles, ikke Nedlegges! For pasientenes skyld!

Makan til overkjøring av LOKALDEMOKRATIET!

I regjeringserklæringen 18. oktober sa statsminister Støre:
"Tiden er over for overkjøring av Lokaldemokratiet!
Troverdig? Neppe!