Framtidens Eldreomsorg

Rådmann skrev i handlingsplanen: (vedtatt i KS) «Bygging av nye sykehjemsplasser utsettes til man både kan etablere en rasjonell drift av sykehjemsplassene og at man har tilstrekkelig sikkerhet for økonomien for investeringen. Bygging av sykehjemsplasser er derfor IKKE inntatt i handlingsplanen 2019- 2022»

Det er heller IKKE Helsehuset 😠 som Agenda Kaupang anbefalte så sterkt!

Når man vil kjøpe sykehjemsplasser fra andre kommuner, kan eldre og deres pårørende bli bekymret, og det er lov.

Forskjellen på rådmann/politikere og meg, er at de vil kjøpe sykehjemsplasser av andre og jeg vil bygge nye sykehjemsplasser i Nittedal. Bygging av nye plasser burde allerede ha vært igangsatt, i stedet for å budsjettere med å kjøpe sykehjemsplasser av andre for 36 millioner. Husk at det blir nesten 800 flere eldre mellom 75 og 102 år, i 2026.

Om fem år kommer eldrebølgen til Nittedal, er vi klare til å ta imot den?

Det er IKKE greit å sende våre sykehjemspasienter, som er i livets sluttfase, til Sylling i Lier, Jevnaker og Skedsmo.