Virkelighetsfjernt i Nittedal

Når Tone Engen og Iren Beisvåg i et leserinnlegg i Varingen 17.7. stempler fakta som skremselspropaganda er de på ville veier. Personangrep mot innbyggere gjør seg aldri bra på trykk.

Rådmann skrev i handlingsplanen: (vedtatt i KS i desember)
«Bygging av nye sykehjemsplasser utsettes til man både kan etablere en rasjonell drift av sykehjemsplassene og at man har tilstrekkelig sikkerhet for økonomien for investeringen.
Bygging av sykehjemsplasser er derfor IKKE inntatt i handlingsplanen 2019- 2022»

Når man vil kjøpe sykehjemsplasser fra andre kommuner, kan eldre og deres pårørende bli bekymret, og det er lov. Forskjellen på rådmann/politikere og meg, er at de vil kjøpe sykehjemsplasser av andre og jeg vil bygge nye sykehjemsplasser i Nittedal. Bygging av nye plasser burde allerede ha vært igangsatt, i stedet for å budsjettere med å kjøpe sykehjemsplasser av andre for 36 millioner.

Iren skrev nylig på Facebook: «Ordfører redegjorde i mandagens kst møte om at ingen var på venteliste, men at det var 7 på korttidsavdelingen som venter på fast plass.»

Det er riktig at behovet for sykehjemsplasser er FORVERRET etter at Agenda Kaupang skrev sin rapport. De anbefalte mange nye omsorgsboliger, ikke færre som når serviceleilighetene på Skytta ble redusert i antall. Rapporten anbefalte også flere hjemmesykepleiere enn budsjettert i 2019. Basen i Søndre nær bygrensen til Oslo fører også til unødvendig kjøring, som kunne ha vært brukt til pasientrettet virksomhet. Helsehuset som Agenda Kaupang anbefalte så sterkt ble skrotet og byggestart ble utsatt til 2023. Derfor har behovet for nye sykehjemsplasser eskalert etter at rapporten ble skrevet. Husk at det blir nesten 800 flere eldre mellom 75 og 102 år i 2026.

Det er mye bra i Nittedal som dagsenter og flinke medarbeidere som står på for pasientene. Det skal de ha takk for. Etter at jeg sendte mitt innlegg 18. juni prekær eldreomsorg til Varingen. (trykket i nettutgaven 22.6 og i avisen 28.6) har Glittre dukket opp som en interessant mulighet. Håper at en ev. avtale kan skje FØR kommunevalget.

Jeg opprettet gruppen ELDREOMSORG i april, med et ønske om en forbedring av eldreomsorgen. Håper at vi kan være enige om det.

 

Prekært

Situasjonen innen Eldreomsorg er PREKÆR i Nittedal, fordi eldre pleietrengende må sendes utenbygds til andre kommuner i de neste 6 år. Det er en fallitterklæring av vi ikke kan ta vare på våre aller svakeste i vår egen kommune i de neste 6 årene😠
I 2026 blir det 760 flere eldre og demente i Nittedal ifølge SSB

292 personer 75-79 år
405 personer 80-89 år
63 personer 90-102år

Det er for mange i Nittedal som er opptatt av utsettelsesforslag og som vil spare penger innen Eldreomsorgen, og gir blaffen i at vi blir FLERE eldre. Les rapporten fra Agenda Kaupang som vi betalte millionbeløp for, en gang til.
Helsehuset som Agenda Kaupang ANBEFALTE så sterkt ble skrotet og satt på vent til 2023. Derfor har behovet for nye sykehjemsplasser eskalert etter at konsulentrapporten ble skrevet.

Jeg er sterkt i mot at vi sender sykehjemspasienter til Sylling, slik vi gjorde i 2018.