Prekært

Situasjonen innen Eldreomsorg er PREKÆR i Nittedal, fordi eldre pleietrengende må sendes utenbygds til andre kommuner i de neste 6 år. Det er en fallitterklæring av vi ikke kan ta vare på våre aller svakeste i vår egen kommune i de neste 6 årene😠
I 2026 blir det 760 flere eldre og demente i Nittedal ifølge SSB

292 personer 75-79 år
405 personer 80-89 år
63 personer 90-102år

Det er for mange i Nittedal som er opptatt av utsettelsesforslag og som vil spare penger innen Eldreomsorgen, og gir blaffen i at vi blir FLERE eldre. Les rapporten fra Agenda Kaupang som vi betalte millionbeløp for, en gang til.

Jeg er sterkt i mot at vi sender sykehjemspasienter til Sylling, slik vi gjorde i 2018.