7. sep, 2018

Helsepartiet - ett år!

Helsepartiet ble formelt et nasjonalt politisk parti og registrert i Partiregisteret i januar 2017. På rekordtid dannet vi fylkeslag i alle 19 fylker og stilte lister i 18 til Stortingsvalget. Helsepartiet er Norges nyeste og raskest voksende politiske parti noen sinne. Vi drev valgkamp i hele landet og ble med 10.347 stemmer nest størst av de små partiene. Dette har gitt oss et solid fundament for arbeidet videre.
 
Helsepartiet vil:
Sikre verdighet, omsorg og respekt til alle
Gi mer tillit til dyktige fagfolk
Bevare den norske velferdsstaten
Ha fokus på samfunnsøkonomi
Dagens kortsiktig bedriftsøkonomiske fokus er ikke bra for noen>>

Arbeidet har gått veldig for og 2017 var et kappløp med tiden for å rekke valget. Nå har vi bedre tid. Det er ikke valg igjen før i 2019.

Vi jobber nå med å bygge en sterk partiorganisasjon i hele landet og jobbe for å etablere lokalforeninger i kommunene forkant av kommunevalget i 2019.

Helsepartiet har vokst frem på grunn av et stort behov for reformer og nytekning i helsesektoren. Helsepartiet er pasienters, pårørendes, og ikke minst de ansatte i helsevesenets grasrotopprør mot et byråkratisk, dyrt og ofte ineffektivt helsesystem.

Vi mener at som verdens rikeste land burde Norge ha
verdens beste helsevesen. Helsepartiet vil gjenreise menneskeverd og menneskerettigheter i norsk helsesektor!

Helsepartiet vil gi rask tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester for alle som trenger det og arbeide for å fjerne helsekøene. Logoen vår er en omvendt pyramide som symboliserer at vi vil snu pyramiden og sette pasienter, pårørende og helsepersonalet øverst. Vi skal få bedre helsetjenester gjennom å redusere byråkratiske hindringer for både dem som yter og dem som mottar helsetjenester.

Her finner du vår politikk og våre programmer:
https://helsepartiet.no/politikk/

Liv og helse ligger til grunn for all livsutfoldelse. Retten til liv er den mest grunnleggende av menneskerettigheter. Derfor må liv og helse prioriteres høyere i Norge; finansielt, organisatorisk og ressursmessig

Mye er bra i norsk helse- og omsorgstjeneste. Likevel er variasjonene store. Vi har dyktige og samvittighetsfulle helsearbeidere, men systemene de jobber i er ofte til hinder og for lite til hjelp.

Helsepartiet vil fjerne helsekøene og sikre at alle pasienter for nødvendig behandling gjennom å prioritere helsesektoren høyt. En omfattende systemendring er nødvendig for å sikre fremtidens helsevesen i Norge.