Helsepartiet setter alltid pasientene først

7. sep, 2018
Helsepartiet ble formelt et nasjonalt politisk parti og registrert i Partiregisteret i januar 2017. På rekordtid dannet vi fylkeslag i alle 19 fylker og stilte lister i 18 til Stortingsvalget. Helsepartiet er Norges nyeste og raskest voksende politiske parti noen sinne. Vi drev valgkamp i hele landet og ble med 10.347 stemmer nest størst av de små partiene. Dette har gitt oss et solid fundament for arbeidet videre.
 
Helsepartiet vil:
Sikre verdighet, omsorg og respekt til alle
Gi mer tillit til dyktige fagfolk
Bevare den norske velferdsstaten
Ha fokus på samfunnsøkonomi
Dagens kortsiktig bedriftsøkonomiske fokus er ikke bra for noen>>

Arbeidet har gått veldig for og 2017 var et kappløp med tiden for å rekke valget. Nå har vi bedre tid. Det er ikke valg igjen før i 2019.

Vi jobber nå med å bygge en sterk partiorganisasjon i hele landet og jobbe for å etablere lokalforeninger i kommunene forkant av kommunevalget i 2019.

Helsepartiet har vokst frem på grunn av et stort behov for reformer og nytekning i helsesektoren. Helsepartiet er pasienters, pårørendes, og ikke minst de ansatte i helsevesenets grasrotopprør mot et byråkratisk, dyrt og ofte ineffektivt helsesystem.

Vi mener at som verdens rikeste land burde Norge ha
verdens beste helsevesen. Helsepartiet vil gjenreise menneskeverd og menneskerettigheter i norsk helsesektor!

Helsepartiet vil gi rask tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester for alle som trenger det og arbeide for å fjerne helsekøene. Logoen vår er en omvendt pyramide som symboliserer at vi vil snu pyramiden og sette pasienter, pårørende og helsepersonalet øverst. Vi skal få bedre helsetjenester gjennom å redusere byråkratiske hindringer for både dem som yter og dem som mottar helsetjenester.

Her finner du vår politikk og våre programmer:
https://helsepartiet.no/politikk/

Liv og helse ligger til grunn for all livsutfoldelse. Retten til liv er den mest grunnleggende av menneskerettigheter. Derfor må liv og helse prioriteres høyere i Norge; finansielt, organisatorisk og ressursmessig

Mye er bra i norsk helse- og omsorgstjeneste. Likevel er variasjonene store. Vi har dyktige og samvittighetsfulle helsearbeidere, men systemene de jobber i er ofte til hinder og for lite til hjelp.

Helsepartiet vil fjerne helsekøene og sikre at alle pasienter for nødvendig behandling gjennom å prioritere helsesektoren høyt. En omfattende systemendring er nødvendig for å sikre fremtidens helsevesen i Norge.
20. sep, 2017
 1. Det eneste partiet som vil styrke sykehus, sykehjem og eldreomsorg nok, er det nye blokkuavhengige Helsepartiet som er på frammarsj :-)

  Etter stortingsvalget. Årets nykommer Helsepartiet er på marsj framover.
  Partiet fikk flere stemmer i Akershus enn det veletablerte Pensjonistpartiet, og 1,5 prosentoppslutning i Nes, der en lege står i spissen. Nå slukkes lyset hos de etablererte partiene, etter valget der de har stått i fokus i media. Jeg er sikker på at Helsepartiet fosser frem i kommunestyrene, om to år. De gamle partiene har ikke levert på helse, sykehus og eldreomsorg.

  Sulteforingen av sykehus og eldreomsorg må reverseres, og kreftpasienter skal ikke vente tre år på medisiner. Det har Norge råd til. Derfor ble Helsepartiet dannet.

  Helsepartiet vil investere i befolkningens liv og helse. Ahus vil nedlegge en tredel av fødestuene for å innfri regjeringens krav om innsparinger. Sykehus får kun en økning på 1,4 prosent i valgåret 2017, lønnsveksten er det dobbelte. Regjeringen lovte 12 milliarder mer til sykehus, men leverte kun 9, og prioriterte 100 nye oljemilliarder til andre formål. Å kutte 3.000 millioner til sykehus er hodeløst.

  Legeforeningen støtter nå det blokkuavhengige Helsepartiets krav om å avvikle helseforetakene for å frigjøre penger og personell til pasientbehandling. Fem lag med styrer og direktører koster skjorta. For mange høvdinger og for få indianere.
  Helsepartiet vil prioritere helsesektoren høyere og bruke en større andel av statens penger på helse og omsorg. Redusere ventetider og helsekøer, fordi det er økonomisk lønnsomt. Innføre en nasjonal bemanningsnorm i omsorg og sørge for flere sykehjemsplasser. Sikre at ressursene anvendes til pasientbehandling. Helsepartiet setter alltid pasientene først

  Det er ikke kjærlighet til et parti, men til befolkningen som fortjener bedre helsepolitikk. Legeforeningen og Sykepleierforbundet har lagt ut en video som går viralt, med budskapet helse og sykehus er UNDERFINANSIERT. Mange reagerer sterkt, for sånn skal det ikke være. Vi må ta bedre vare på unge og eldre i helsevesenet, og det har vi råd til.

  La helse avgjøre det neste valget, sier både Legeforeningen og Sykepleierforbundet.
  Romerikes Blad 20. september.
  Jan Gustavsen