Alarm, ordfører!

Problemet er at pleiefaktoren (antall ansatte per pasient) er 0,85 i Nittedal, og når 10 nye rom skal tas i bruk i Nittedal i 2018 kreves det 8 nye sykepleiere. Kun 1,7 millioner mer til våre to sykehjem i 2018 foreslår rådmann, fører automatisk til et dårligere tilbud. For få sykepleiere i 2018 svekker omsorgen for pleietrengende eldre og deres hjelpere. Det er ikke lagt inn tilstrekkelig midler for å drifte Døli med 10 rom mer i 2018. Det er å strupe tilbudet til våre svakeste eldre pleietrengende, som ikke er i stand til å tale sin sak.

Det må også være tomteareal til bygging av omsorgsboliger nær Helsehuset. Omsorgsboliger er i solnedgang takket være redusering av serviceleilighetene på Skytta. Nå foreligger ingen planer for bygging av omsorgsboliger med heldøgns omsorg i Handlingsplan 2018 - 2021, slik som Agenda Kaupang sterkt anbefalte i sin konsulentrapport. 

Rådmann vil igjen saldere budsjettet med eldre pleietrengende som MÅ bo hjemme.
Budsjettet for 2018 i Nittedal henger IKKE sammen med ord som brukes. 

Sykehjemsplasser skal igjen strupes. Økningen på skarve 1,7 millioner til personell på sykehjemmene skal dekke fjorårets kutt på 2 millioner mindre til sykepleiere og flere eldre. Det betyr en realnedgang for n’te gang. Alle nybygde rom på Døli skal ikke tas i bruk i 2018, ifølge budsjettet, og samtidig skal det det satses på flere OMSORGSBOLIGER skriver rådmann. 

FAKTA er at serviceboliger på Skytta reduseres, og at det ikke finnes ledige tomter i Søndre Nittedal for å bygge omsorgsboliger. Det bekreftet eiendomsmegler og ordfører på et møte i Søndre Nittedal Pensjonistforening. Det er ikke planlagt noen boliger i Nittedal med virkelig omsorg i Handlingsplan 2018- 2021, og heller ikke satt av budsjettmidler. Ifølge Prognosen for 2017 blir det en budsjettsprekk på 9,3 millioner for Helse og omsorg.

Kan rådmann trylle eller kommer hun kun med tomme ORD, om NYE omsorgsboliger.

Jeg som er medlem i årets nykommer, det blokkuavhengige Helsepartiet.no er bekymret over utviklingen for våre aller svakeste, som ikke er i stand til å tale sin sak. Se bloggen
www.jans-meninger.com

Omsorgsboliger i solnedgang i Nittedal

Rådmann vil igjen saldere budsjettet med eldre pleietrengende som MÅ bo hjemme

Budsjettet for 2018 i Nittedal henger ikke sammen med ord som brukes.

Sykehjemsplasser skal igjen strupes. Økningen på skarve 1,7 millioner til personell på sykehjemmene skal dekke fjorårets kutt på 2 millioner  mindre til sykepleiere og flere eldre. Det betyr en realnedgang for n’te gang. Alle nybygde rom på Døli skal ikke tas i bruk i 2018, ifølge budsjettet, og samtidig skal det det satses på flere OMSORGSBOLIGER skriver rådmann.

FAKTA er at serviceboliger på Skytta reduseres, og at det ikke finnes ledige tomter i Søndre Nittedal for å bygge omsorgsboliger. Det bekreftet eiendomsmegler og ordfører på et møte i Søndre Nittedal Pensjonistforening. Det er ikke planlagt noen boliger i Nittedal med virkelig omsorg i Handlingsplan 2018- 2021, og heller ikke satt av budsjettmidler. Ifølge Prognosen for 2017 blir det en budsjettsprekk på 9,3 millioner for Helse og omsorg.

Kan rådmann trylle eller kommer hun kun med Tomme ord, om nye omsorgsboliger.

Må virkelig Nittedal kommune tvinge eldre pleietrengende til å bo hjemme mot sin vilje?

Trenger vi nå årets nykommer Helsepartiet.no i Nittedal? Når økningene i budsjettene er minimale i årevis, samtidig som vi blir flere pleietrengende, og 10 av 12 nye rom på Døli skal åpnes i 2018. Det rammer pasientene og pårørende med for få sykepleiere, og hjelpepleiere. Husk at våre aller svakeste ikke er i stand til å tale sin sak. Helsepartiet.no. vil tale eldre pleietrengende og deres hjelpere sin sak. Politikk handler om å prioritere. Helsepartiet vil prioritere liv og helse høyere, gjennom de programmer og tiltak vi foreslår i våre politiske programmer

Helsepartiet

Det er ikke kjærlighet til et parti men til en befolkning som fortjener bedre helsepolitikk og eldreomsorg. Fakta er at de gamle etablerte partiene IKKE har levert. Derfor trenger folket, du og jeg, det nye friske og blokkuavhengige Helsepartiet, og Verdig eldreomsorg.

Leder LIse Askvik fra Akershus vil investere mer i sykehus og eldreomsorg, og satser egne penger. Det står respekt av å jobbe uten lønn, for at Du og jeg skal kjenne trygghet for liv og helse.
Det var nødvendig å starte det nye blokkuavhengige Helsepartiet.no, fordi de gamle partiene har sviktet. Helsepartiet vi stoppe sulteforingen av våre sykehus, sulteforingen av eldreomsorg, om vil at kreftpasienter skal slippe å vente på tilgjengelig medisin i 3 år. Norge har råd til å ta vare på pasientene, når regjeringen har brukt100 nye oljemilliarder på bare 4 år. Sykehus fikk kun en økning på skarve 1,4 prosent. Ahus ble pålagt å spare penger, og vil nå nedlegge 33 prosent av fødestuene. At det går an!

 

Budsjett 2017


 1. LYTT til hjemmesykepleier Erika Krogstad i Nittedal, som har skoa på og som skrev:: "Vi i hjemmetjenesten har flydd beina av oss i år - eldre har ikke fått nødvendig hjelp fordi i har vært så få i arbeid. Folk sykemelder seg og blir totalt utslitte!! Alt ledelsen snakker om når vi ber om økt bemanning, er budsjettet. Vi er OVER budsjettet og har fått streng beskjed om å KUTTE mer."

 2. Har Eliten i Nittedal (rådmann, varaordfører og ordfører) vondt i viljen?
  StillingsKUTT ved sykehjem. Rådmannen foreslår 3 færre stillinger på sykehjem i Nittedal i 2017. I tillegg vil nye sykehjemsrom på Døli stå ubrukte, mens et dusin eldre medmennesker stues sammen på dobbeltrom. Tre årsverk kuttes og kun 6 av de nye 12 rommene tas i bruk, for å spare 2 millioner.

 3. På et totalbudsjett på 1,4 milliarder skal 8 årsverk kuttes, herav 3 årsverk på sykehjem. Sykehjemsbudsjettet utgjør kun 97 millioner. Snakk om rettferdig fordeling!

 4. Hjemmetjenester får kun en økning på 1 million eller 1 prosent fra 2016 til 2017, mens lønnsveksten er 3 ganger større. Snakk om satsing på hjemmetjenester!
  Eldreomsorg blir ofret på budsjettets alter, mens eiendomsskatten økes med 25 prosent i 2017. Logisk? Neppe! Kynisk? Ja!

 5. Varaordfører Solli i Nittedal har frekkhetens nådegave når han sier i KS, at hjemmetjenesten er et satsingsområde, etter at det er budsjettert med reallønnsnedgang i 2017. REALVEKST er det kun om veksten er større enn lønns og prisvekst. Alt annet er i realiteten en nedgang.

 6. Ikke EN eneste politiker har svart på hvorfor eldreomsorgen blir redusert i 2017, både i hjemmetjenesten og 3 årsverk kuttes på Døli sykehjem? Hvorfor?

  Døli - En politisk skandale i Nittedal
  Husk at rommene på Døli sykehjem var ferdige i april 2016, og det ble gitt midlertidig brukstillatelse i mai 2016, og ansvarlig for utbyggingen sa til Varingen i august, at de nye rommene var klare til innflytting i september 2016.
  Det er en politisk skandale at rom står tomme på Døli, mens fremmede pleietrengende stues sammen på dobbeltrom.
  Sover våre politikere og Varingen i timen? Hvor er de kritiske spørsmål?

Vi trenger Helsepartiet - av Jan Gustavsen

Trenger vi det nye og friske Helsepartiet nå? Jeg mener ja, og skal her forklare hvorfor.

Helsepartiet vil investere i innbyggernes liv og helse. Ahus vil legge ned 33 prosent av fødestuene for å spare 7 millioner kroner. Grunnen er at Ahus og de andre sykehusene kun får en økning i sine budsjetter på 1,4 prosent i år, mens lønnsveksten er det dobbelte.

Høyre og regjeringen lovet 12 nye milliarder til sykehusene, men leverte kun 8,5. Det å nedlegge folks helsetrygghet, er hodeløst. Derfor trenger vi det nye og friske Helsepartiet, for å reversere kuttene.

Har Helsepartiet allerede ført til at de gamle partiene har forandret sin politikk?

Husk at nå støtter også Legeforeningen Helsepartiet sitt krav om å avvikle helseforetakene (RHF), for å spare enorme ressurser og penger. Det er lag på lag – fem i tallet – med direktører og styrer i helseforetakene i dag. Det er for mange høvdinger og for få indianere i helsevesenet. Pyramiden snus!

Venstre er et synkende skip, som 60 prosent av velgerne fra forrige stortingsvalg har forlatt, og Miljøpartiet De Grønne ser også ut til å havne under sperregrensen, ifølge meningsmålingene. Vi har dermed god plass til friske nye fjes med budskapet: Liv og Helse er viktigst, det er en grunnmur.

Det er ikke kjærlighet til et parti, men til befolkningen som fortjener bedre helsepolitikk og eldreomsorg. De gamle, etablerte partiene har ikke levert.

Derfor trenger vi, det nye blokkuavhengige Helsepartiet med leder Lise Askvik fra Akershus i spissen.

Romerikes Blad 8. juni

Kommentarer

18.01.2017 14:07

Jan

jans-meninger. com