Utopisk eldreomsorg i framtida


Hva hadde skjedd hvis 2/3 av de som ligger på sykehjem i dag hadde fått hjemmesykepleie i stedet?
Det virker utopisk med kun 16 nye langtidsplasser på Døli og NULL nye sykehjemsplasser for de med demens, på Skytta demenssenter før 2040!

Antall 90 og 100 åringer blir mer enn firedoblet i 2040, sier konsulenten i A.K.
Agenda Kaupang sier i sin rapport at behovet er 226 nye sykehjemsplasser innen 2040.

Ingen omsorg kan erstatte den døgnkontinuerlige pleien man får ved et sykehjem, heller ikke det sosiale felleskapet som finnes der.

Underbudsjetteringen fortsetter med uforminsket styrke når det gjelder hjemmetjenester i 2017. Når er det nok? I 2015 sprakk budsjettet og i 2016 blir det ifølge prognose et merforbruk av hjemmetjenester på 4 millioner. Det har ikke adm. tatt inn over seg, og vi får både lønnsøkning (3,5 %) og en prisstigning i 2017.

Kan ansvarlige politikere godta en enda større budsjettsprekk når det gjelder hjemmetjenester i 2017, når det skal være et satsingsområde for å spare sykehjemsplasser? Se side 47 og 173 i Budsjett 2017/HP. Vil de eldre godta å betale mer for mindre i 2017?

Blir 2 av 3 sykehjemsplasser fjernet i Nittedal?

Blir det en klassedelt eldreomsorg i fremtiden?

Fremtidens eldrepolitikk i Nittedal.

Jeg liker å kalle en spade for en spade når Agenda Kaupang foreslår å fjerne behovet for 66 % eller 2 av 3 sykehjemsplasser i Nittedal.
DE siste 50 år har eldre ønsket å bo lengst mulig hjemme, og når de blir helt hjelpeløse trenger de den trygghet og de stimuli som sykehjem kan gi. Nå ligger mange på dobbeltrom og budsjettet for helse og omsorg sprakk med 15 millioner i 2015, herav 6.2 millioner til hjemmetjenester

I Søndre der de fleste eldre bor, finnes kun 30 sykehjemsplasser, alle for mennesker med demens. Vi trenger flere eldreboliger, omsorgsboliger, serviceleiligheter og sykehjemsplasser. Vi får en tredobling av demente fra 200 til 600, hvor 8 av 10 er på sykehjem, tredobling av 80 åringer (fra 600 til 1800) og mer enn en 4 dobling av antall 90 åringer. Husk at 4 av 10 nittiåringer bor på sykehjem i dag.

I 2040 ER BEHOVET hele 226 NYE sykehjemsplasser, totalt 338 sykehjemsplasser, med dagens utvikling, sier Agenda Kaupang basert på SSB sin befolkningsprognose. Antall med demens blir tredoblet og antall 90 åringer 4,5 doblet. Totalt blir vi 6 000 ELDRE over 67 år i Nittedal. Konsulenten viser til IRIS rapporten (FoU) - "Kork på institusjonsplasser
•Opplevd mangel på institusjonsplasser er en utfordring – spesielt i de store kommunene, men også i flere små –Gjelder rehabiliterings-, korttids- og langtidsplasser"

Det foreslås å bygge flere seniorleiligheter i alle deler av bygda, men når disse står klare etter 2020, vil det ta hele 20 år etter at en 70-åring har flyttet inn der, til de trenger sykehjemsplass. Vi trenger selvsagt flere hjemmesykepleiere, men hvis det er nødvendig med døgnkontinuerlig hjelp koster det skjorta. Agenda Kaupang har foreslått å dekke kun 1/3 av behovet for sykehjemsplasser i 2040, og la 2/3 av behovet stå udekket. De fleste forstår vel at hvis vi kvitter oss med 2 av 3 sykehjemsplasser, så blir det et eldreopprør i Nittedal. Når 80 % (8 av 10) av de som ligger på sykehjem har demens, og antallet tredobles i 2040, så er det uhyggelig mange som ikke får en lovpålagt sykehjemsplass. Det er et dårligere tilbud til eldre som Agenda Kaupang foreslår.

Private omsorgsboliger blir altfor dyre for mange eldre, og er uten husbankfinansiering.
Blir det en klassedelt eldreomsorg i fremtiden? Dagens system krever en tredobling av antall sykehjemsplasser i 2040 skriver Agenda Kaupang i sin rapport, og foreslår at løsningen er NULL nye sykehjemsplasser. Logisk? Neppe!

Blir eldreomsorg en salderingspost i Nittedal?

Eldre en salderingspost i Nittedal

Jazz og kreolsk mat smaker i Bourbon street

sAgenda Kaupang vil fjerne behovet for 66 prosent av sykehjemsplassene!


Konsulenten i Agenda Kaupang sier at vi trenger 226 Nye sykehjemsplasser i Nittedal, til sammen 342 plasser i 2040. Likevel vil de ikke bygge en eneste sykehjemsplass, kun 1 /3 av behovet dekkes. Det betyr at 2 av 3 sykehjemsplasser nedlegges, til tross for at 80 %
av de som bor der er demente. Det er virkelighetsfjernt å si at vi trenger kun 112 sykehjemsplasser til 6000 eldre over 67 år, når antall som demens tredobles og antall 90 åringer firedobles

Det blir kjempedyrt for Nittedal, når de trenger heldøgnsykepleie, som kostet 2.6 millioner per person for Østensjø bydel i 2015.

Den samme konsulenten fra Agenda Kaupang foreslår å bygge omsorgsboliger/seniorleiligheter i Nittedal, men de vil den samme konsulenten fra Agenda Kaupang legge ned i Melhus, og i stedet plassere dem i boligblokker for å spare penger. Logisk? Neppe!

Null - 0 - nye sykehjemsplasser før 2040 er tull, når behovet blir tredoblet- Vi trenger både flere eldreboliger, serviceleiligheter, omsorgsboliger og sykehjemsplasser når 80 % (hele 8 av 10) av de som bor der har demens!

Hvorfor skal pleietrengende eldre og de som lider av demens få et meget dårligere tilbud i Nittedal, for å saldere budsjettet?

Blir det en skremmende klassedelt eldreomsorg i Nittedal? Les Varingen 12.2.16
http://varingen.no/s/leserbrev/a/blir_to_av_tre_sykehjemsplasser_fjernet/28bc63c