Det hendte i 2015

Dette hendte i 2015

I januar skrev Varingen at lederen av sykehjemmene fortalte at 12 pasienter lå på dobbeltrom, og 10 av dem var langtidspasienter. Under tittelen «Mener Døli er kronisk underbemannet» sa leder Mette Mosby: «For øyeblikket har vi tolv pasienter med langtidsvedtak på rehablitieringsavdelinga (korttidsplasser). Ti av disse ligger på dobbeltrom.» Det betyr at korttidsplasser har blitt saldert bort og at det blir sprengt sykehjemskapasitet når langtidspasienter deler samme rom.

I september skrev Varingen i referatet fra folkemøtet på Folkets Hus om eldreomsorgen, at en hjemmesykepleier fortalte: "Når jeg sier at et menneske trenger en sykehjemsplass, så svarer tildelingsenheten at det er ikke plass. Den sterkt pleietrengende MÅ bo hjemme mot sin vilje." Vi vil ikke ha det sånn i Nittedal, og at det ikke skal bygges en eneste ny sykehjemplass før i 2040, er hjerterått.

I oktober skrev Nittedal kommune, at prognosen for helse og omsorg viste en budsjettoverskridelse på 15 millioner. Derav 3 millioner for institusjon pga. bruk av dobbeltrom, som var finansiert og bygget som enkeltrom. Det har gjennom hele året vært behov for å bruke mellom 5 og 8 dobbeltrom, og med det følger økt behov for bemanning, står det skrevet i enhetens egen rapport.
 6,2 millioner for hjemmetjeneste. Serviceleilighetene har blitt tildelt brukere som et alternativ til sykehjemsplass, og dette har utløst behov for økt bemanning.

Rådyrt med pleie hjemme, skriver Dagsavisen 15.12: "Bydelspolitikerne ble svært forbauset over svaret. I Oslo koster en sykehjemsplass om lag 800.000 per år. Men den reelle summen blir vesentlig mindre, for når noen legges inn på sykehjem har man krav på om lag 85 prosent av pensjonen eller lønna deres. Tallene fra bydelsadministrasjonen viste at det var like dyrt å ha noen på sykehjem som å gi dem tilsyn i litt over TO timer per dag – det vil si 14 timer i uka.
 Jussprofessor Halvorsen ved UiO sa: Å love alle at de kan bo hjemme med så mange helsetjenester de ønsker, er å NARRE ..dem.


Syke hjemmeboende

– Under budsjettbehandlingen i fjor fikk vi vite at vi hadde to syke personer boende hjemme som kostet bydelen til sammen 5,2 MILLIONER. De trengte døgnkontinuerlig hjelp, forteller Karin Svendsen til Dagsavisen.

– Disse to kunne fått en like god behandling, om ikke bedre, på et sykehjem, der de blant annet lettere ville få legetilsyn."

Til ettertanke! Det er heller ikke bra å ligge hjelpesløs alene uten stimuli og kontakt med andre og gå glipp av tilbudene på et sykehjem, med kjøkken og god ernæring, samt underholdning. Tankevekkende for rådmenn og politikere?

Vi får håpe på en bedring for våre svakeste og mest pleietrengende eldre i 2016.

http://varingen.no/s/leserbrev/a/enerom_pa_sykehjem/b05ac84