Skål

27. okt, 2015

Fra feiringen på Palm Garden  med utsikt og sevice.
Det viktigste i livet er å ha en fantastisk kone, og beholde de gamle barndomsvennene.

http://varingen.no/s/nr_88/a/040faf9761/3eb87f6

Les også om Folkemøtet som Søndre Nittedal Pensjonistforening arrangerte om Glittre og mulighetene for kommunen der.

http://varingen.no/s/nr_95/a/9498638c6f/6da9873