Sykehjem - 60 års jubileum i Pensjonistforeningen

11. aug, 2015

Konsekvenser av manglende sykehjemsplasser i Nittedal

Korttidsplasser/rehabiliteringsplasser blir «blokkert» og tjenesten får ikke ønskelig rullering av brukere

 Mangel på sykehjemsplasser gjør at svært omsorgskrevende pasienter får tilbud i eget hjem, eller må bo på dobbeltrom i ukesvis, eller blir liggende på sykehus lengre enn ønsket

 Mangel på omsorgsboliger eller tilrettelagte boliger for ulike brukergrupper gjør at det blir stort press både på sykehjemsplasser og hjemmetjenesten.

 Mangel på spesialplasser til demente pasienter og grupper med særskilte utfordringer gjør at en må ha kostnadskrevde tiltak for å dekke opp for dette. Kun 30 plasser for demente på Skytta, er uverdig! I 2007 hadde vi 106 sykehjemsplasser, i dag har vi kun 95 plasser! Problemene blir størst i Søndre fordi det er kun 30 plasser på Skytta, og vi mangler tomter til å bygge nok boliger tilpasset eldre.

Offisielle tall viser et behov for 31 nye sykehjemsplasser i Nittedal i 2020

! 2020 blir det ifølge SSB: 2401 personer mellom 67 -79 år og behov for 31 sykehjemplasser,
og det blir 775 personer over 80 år som gir 106 sykehjemsplasser.
2401 x 1,3 % brukerandel = 31 plasser + 775 x 13,7 % brukere = 106 plasser.

Totalt 137 sykehjemsplasser iflg kommunens egne tall.