Pasientsviket

Nittedal svikter sine sykehjempasienter i 2019

Nittedal kommune sparer seg til fant, i stedet for å bygge nye sykehjemsplasser. Ordfører og varaordfører har ansvaret.

Har ikke KAPASITET. Hvert overliggedøgn koster kommunen 4.885 kroner. Til sammenligning koster det kommune i snitt 1.300 kroner i døgnet å drifte hver av Nittedals egne sykehjemsplasser.

Straffegebyret er imidlertid skyhøyt; For samme døgnpris som kommunen må punge ut med for overliggere på Ahus, kan altså Nittedal drifte 3,7 nye sykehjemsplasser.

41 overliggedøgn på Ahus bare i februar kostet kommunen 200 000 kroner, og viser at kommunen er på ville veier. Kommunen vil i budsjett 2019 og handlingsplan 2019-2022 ikke bygge en eneste ny sykehjemsplass, men i stedet eksportere pasientene til sykehjem utenbygds, til andre kommuner i de neste fire år!

Glem aldri at pleietrengende eldre ikke er i stand til å tale sin sak, derfor gjør jeg det.

Nittedal raserer tilbud til pleietrengende.

Ingen nye omsorgsboliger, ingen nye sykehjemsplasser i Nittedal i HP, og nå en rasering av hjemmetjenestene samt redusert pleiefaktor!

Det gir et dårligere tilbud til pasientene og en svekket eldreomsorg i nye fire år ifølge handlingsplan 2019 - 2022.

Er Nittedal empatiens høyborg? Varingen skriver:
"En veldig stor andel av jobben i hjemmetjenestene gjøres av ekstravakter og ringevikarer. Hvis kommunen gjennomfører det de nå sier, tror jeg hele hjemmetjenesten går på rævva fra 1. februar.

Dårlig behandlet
Varingen har pratet med flere som var med på tirsdagens møte i hjemmetjenestens lokaler på Holum skog. De beskriver at budskapet fra ledelsen kom som et sjokk. Flere følte at de mer eller mindre fikk fyken, og det fortelles at flere satt gråtende igjen.

Vi blir behandlet som dritt, forteller en ringevikar.
Ingen ønsker å stå fram med navn av frykt for å bli svartelistet.

– Arbeidsmengden vår har vært helt umenneskelig i en god stund. Folk skrives raskere ut fra sykehus, og gamle skal bo hjemme så lenge som mulig. Vi har veldig mange syke pasienter, og det kommer ikke til å gå over. Folk slutter ikke å bli gamle."

Tvert imot nå kommer eldrebølgen med mange flere demente, som krever mer pleie, IKKE mindre! 

 

De sterkeste tramper på de svakeste i Nittedal

Skal de sterkeste trampe på de svakeste?
Nedbemanning, kutt og redusert pleiefaktor bør unngås i eldreomsorgen, fordi det gir et dårligere tilbud både på sykehjem og i hjemmesykepleie.

Kutt på 12,5 millioner i 2019 i pleie og omsorg, er Hjerterått!

Det er bedre å utsette Slattumhallen i tre år, enn å sende pleietrengende eldre til andre kommuner i fire år.

Glem ikke at våre aller svakeste også trenger besøk, enten de sendes til Sylling eller Sørum. Eksport av de skrøpeligste er Uverdig!

Vi må IKKE eksportere eller deportere våre eldre pleietrengende til andre kommuner, fordi kommunen IKKE vil bygge nye sykehjemsplasser i Nittedal før tidligst i 2023!
Bare i 2022 vil denne eksporten koste 20 millioner.

Glem aldri at pleietrengende eldre ikke er i stand til å tale sin sak, derfor gjør jeg det.

Ikke EN krone til sykehjemsplasser

Talsmann for de som ikke er i stand til åtale sin sak.

Jeg er enig med Ann Kristin Bakke som sa at eldreomsorgen i budsjett 2019 og HP er en SKAM!
I Budsjett 2019 og HP 2019 - 2022 er det ikke satt av EN eneste krone til bygging av Sykehjemsplasser i Nittedal.


Nittedal skal fortsatt eksportere pleietrengende eldre til andre kommuner i 4 år.
Snakk om empati for våre svakeste pleietrengende i Kommunestyret med ordfører og varaordfører i spissen!