De sterkeste tramper på de svakeste i Nittedal

Skal de sterkeste trampe på de svakeste?
Nedbemanning, kutt og redusert pleiefaktor bør unngås i eldreomsorgen, fordi det gir et dårligere tilbud både på sykehjem og i hjemmesykepleie.

Kutt på 12,5 millioner i 2019 i pleie og omsorg, er Hjerterått!

Det er bedre å utsette Slattumhallen i tre år, enn å sende pleietrengende eldre til andre kommuner i fire år.

Glem ikke at våre aller svakeste også trenger besøk, enten de sendes til Sylling eller Sørum. Eksport av de skrøpeligste er Uverdig!

Vi må IKKE eksportere eller deportere våre eldre pleietrengende til andre kommuner, fordi kommunen IKKE vil bygge nye sykehjemsplasser i Nittedal før tidligst i 2023!
Bare i 2022 vil denne eksporten koste 20 millioner.

Glem aldri at pleietrengende eldre ikke er i stand til å tale sin sak, derfor gjør jeg det.