Jan i 2014

22. jul, 2015
SYKEHJEMSKAPASITETEN i Nittedal har blitt redusert til tross for løfter om å utvide sykehjemskapasiteten. Korttidsplasser har blitt en salderingspost. Ordene i Samarbeidsavtalen 2011-2015 om å bygge ut Skytta først, for å gi et best mulig tilbud til mennesker med demens, var VAKRE på papiret.
Hva jeg mener om en bra eldreomsorg, men dessverre en redusert og sprengt sykehjemskapasitet nå og frem til 2020, finnes på min Facebook-side, og i Varingen 6.6.2014.

Sykehjemskapasiteten i Nittedal har stadig blitt redusert, og blir redusert YTTERLIGERE frem mot 2020, når vi får en manko på 30 sykehjemsplasser og sprengt kapasitet hvis rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan 2015-2018 blir vedtatt av våre politikere.
I dag har vi 95 plasser (30 på Skytta demens og 65 plasser på Døli somatisk) og med kun 12 NYE plasser på Døli i 2015, får vi totalt kun 107 sykehjemsplasser. Kommunalsjefen la frem ide og behovsvurdering og der sto det at behovet var 147 plasser i 2020. Hvor er det blitt av 41 Sykehjemsplasser?

Spesialistene på demens finnes på Skytta der de får en god behandling. Problemet er at på Døli har allerede over HALVPARTEN av pasientene demens, og problemet er økende.

I 2006 0g 2007 lovte Frp å bygge et nytt sykehjem, men det ble ikke bygget en ny sykehjemsplass. I Samarbeidsavtalen 2011- 2015 har de lovet: ”Det avsettes tomter i tilknytning til eksisterende sykehjem for prosjektering av flere sykehjemsplasser. Planlegging av utvidelse ved Skytta bo- og servicesenter starter FØRST”

Det eneste som er planlagt på Skytta er kun OMGJØRING av 7 serviceleiligheter til et demenskollektiv for 6 personer med et fellesrom. Samhandlingsreformen har ført til et nytt behov for sykehjemsplasser i tillegg til de vi har hatt siden 2006. I Varingen leser vi at 124 svingdørspasienter fra Ahus ble sendt i retur til Ahus i løpet av 24 timer i 2013, herav 36 i siste kvartal. 40 til 50 pasienter erklæres utskrivningsklare fra Ahus hver måned.

Disse pasientene legger beslag på dobbeltrom, mens det i 2013 var 16 pasienter som ble stuet sammen på Døli, og i tillegg kjøpte kommunen sykehjemsplasser utenbys. Dette går i bølger og i 2014 unngikk vi influensa.
Dobbeltrom bør aldri være en permanent del av et sykehjem. ALDRI.

Normen for anbefalte sykehjemsplasser er plasser til 25 % av personer over 80 år totalt. I 2020 blir 800 personer ifølge kommunens egne tall over 80 år, i tillegg får vi statlig støtte for dem.

Sykehjemskapasiteten har allerede blitt redusert ved at vi bruker sykehjemsplasser (korttidsplasser) som var ment til å bygge opp pasientene, til utskrivningsklare pasienter fra Ahus som er svært dårlige og har flere diagnoser, og det burde vært bygget sykehjemsplasser til disse pasientene i tillegg. Flere av disse svingdørspasientene skulle aldri ha vært sendt rett hjem, men til sykehjem.

Fortsatt reduksjon i sykehjemskapasiteten vil bli prekær for mange av våre egne innbyggere frem til 2020, hvis det ikke bygges flere enn 12 nye sykehjemsplasser frem til 2020. Vil våre politikere SVIKTE våre eldre pleietrengende og personer med demens helt frem til 2020?

Forventer virkelig de som styrer i Nittedal at; Eldre pleietrengende og sårbare mennesker med demens og deres pårørende vil betale eiendomsskatt, mens sykehjemskapasiteten skal reduseres helt frem til 2020, og plass til kun 30 pasienter med demens på Skytta frem til år 2020?

Minner om lovnadene i Samarbeidsavtalen 2011-2015: " Det avsettes tomter i tilknytning til eksisterende sykehjem for prosjektering av flere sykehjemsplasser. Planlegging av utvidelse ved Skytta bo- og servicesenter starter FØRST"
Hva mener ordføreren om sine egne ord før valget, om å utvide sykehjemskapasiteten snarest?
August 2011 skrev Hilde Westhrin Thorkildsen: "Løftebruddene er mange - se Frp's 27 punkts liste fra forrige valg. Denne saken er vel antagelig den viktigste - vi må SNAREST starte arbeidet med å utvide sykehjemskapasiteten i Nittedal"

Det står respekt av leserinnlegget i Varingen fra ALLE pensjonistforeningene i bygda, med tittelen "Hvorfor mangler Nittedal konkrete planer for utbygging av eldreomsorgen?" Påpekingen av manglede plasser for demente og andre var på sin plass.

PREKÆR MANGEL.: Nittedal har for få sykehjemsplasser i forhold til antall innbyggere over 80 år. 12 nye hjelper lite. Vi trenger 30 nye sykehjemsplasser i 2020 med Statistisk Sentralbyrå sin prognose for befolkningsvekst og Kosta-tall som er Offiselle skriver Jan Gustavsen, i Varingen.

http://varingen.no/s/5f6d29aa80/a/3ee400be6b/67d175a