Flere eldreboliger nå

Flere eldreboliger i Søndre et must.

I Søndre bor det flest eldre og vi trenger flere seniorleiligheter/omsorg+ og ikke minst serviceleiligheter og sykehjemsplasser for demente (3 av 4 på sykehjem har demens), fordi vi har kun 30 plasser i dag, og serviceleilighetene på Skytta er foreslått omgjort til demenskollektiv.
Sentrumsnære leiligheter for eldre i Søndre er mangelvare, og når vi har kun 30 sykehjemsplasser på Skytta, blir det snart prekært i Søndre.

Kommunen bør sørge for at en andel av sentrumsnære boliger, tildeles eldre!
Vi trenger flere tomer for eldreboliger og serviceleiligheter i Søndre og til de blir ferdige bør Nittedal kommune vise hva vi er laget av, for å ta vare på våre aller skrøpeligste eldre. Ingen kan trylle bort vikeligheten eller 15 millioner i budsjettoverskridelser i Helse og Omsorg i år.

Problemet i Søndre er at det finnes for få sentrumsnære leiligheter for eldre i Søndre, og vi må ta eldres behov på alvor nå. Flere serviceleiligheter anbefaler Agenda Kaupang! Hvorfor skal vi nå fjerne de 23 serviceleilighetene på Skytta?

http://debatt.kommunal-rapport.no/debatt/ny_funksjonssvikt_pavist