Eiendomsskatt er rettferdig, og det mener også 9 av 10 økonomer

Når vi har fått enorme skattelettelser, så er det rimelig at vi tilbakebetaler litt.

Vi som har levd en stund har mottatt store skattelettelser gjennom rentefradraget på våre boliglån gjennom mange, mange år. Eiendomsskatten er bare en liten tilbakebetaling av det vi har fått tidligere i skattelettelser, og derfor rettferdig.

De som har fått de største skattelettelsene og som bor i "slott", må betale mer enn de som bor i leiligheter

Boligeiere og eiendomsskatt

Når 70 kommuner må redusere eiendomsskatten, så rammes alle innbyggerne av dårligere tjenester. (barnehage, skole og eldreomsorg).
Du som får mindre eiendomsskatt har allerede mottatt enorme summer fra skattebetalerne, gjennom skattefradrag for gjeldsrenter
på boligen.
I tillegg har Du fått en enorm verdiøkning på din bolig.

Derfor er sytingen ubegrunnet. Pensjonister med lave inntekter og en stor og verdifull bolig, kan velge å flytte til en mindre bolig, eller benytte seniorlån og fortsette å bo i boligen, og dra på Cruise hvert år :-)

Alle med mindre boliger slipper å betale eiendomsskatt, gjennom store bunnfradrag som i Oslo.