22. aug, 2017

Vi trenger Ny politikk

Hvorfor Helsepartiet?

De gamle partiene har ikke levert når det gjelder helse, sykehus og eldreomsorg.
Sulteforingen av sykehus og eldreomsorg må reverseres, og kreftpasienter skal ikke vente 3 år på medisiner. Det har Norge råd til. Derfor ble Helsepartiet.no dannet
.

Årets nykommer Helsepartiet vil investere i befolkningens liv og helse.  Ahus vil nedlegge 1/3 av fødestuene, for å innfri Regjeringens krav om innsparinger. Sykehus får kun en økning på 1,4 prosent i valgåret 2017, mens lønnveksten er det dobbelte. Regjeringen lovte som kjent 12 milliarder mer til sykehus, men leverte kun 9, og prioriterte 100 nye oljemilliarder til andre formål. Det å kutte ut 3 000 millioner til sykehus, er hodeløst. Legeforeningen støtter nå det blokkuavhengige Helsepartiet sitt krav om å avvikle helseforetakene (RHF) for å frigjøre penger og personell til formålet: Pasientbehandling. Det er 5 lag med styrer og direktører, som koster skjorta. Det er for mange høvdinger og for få indianere i helsevesenet.

Helsepartiet vil: Prioritere helsesektoren høyere, og bruke en større andel av BNP på helse og omsorg. Redusere ventetider og helsekøer, fordi det er økonomisk lønnsomt. Innføre en nasjonal bemanningsnorm i omsorgtjenestene. Sikre at ressursene anvendes til pasientbehandling. For Helsepartiet er alltid pasientene viktigst!

Det er ikke kjærlighet til et parti, men til befolkningen som fortjener bedre helsepolitikk. Legeforeningen og Sykepleierforbundet har lagt ut en video som går viralt, med budskapet helse og sykehus er UNDERFINANSIERT. Mange reagerer sterkt, for sånn skal det ikke være. Vi må ta bedre vare på unge og eldre i helsevesenet, og det har vi råd til.
La Helse avgjøre valget, sier både Legeforeningen og Sykepleierforbundet!

https://www.facebook.com/Legeforeningen/videos/10155529585581678/