29. sep, 2015

Eldre i Nittedal frykter 2020

Hvor mange nye hjemmesykepleiere, hvor mange boliger med og uten omsorg trenger vi for å erstatte 226 Sykehjemsplasser? Hvor lenge kan demente bo alene hjemme? Hvor billig kan eldreomsorg bli, når Agenda Kaupang tar sitt millionhonorar og overlater ansvaret til andre?
Antall mennesker som har demens tredobles, og 90-åringer firedobles i 2040 skriver Agenda Kaupang i sin bestillingsrapport. (erstatter 226 sykehjemsplasser) Hvordan det er mulig uten å bygge nye sykehjemsplasser virker urealistisk, når langtidspasienter legges sammen på dobbeltrom på korttidsplasser allerede fra 2013.
Staten betaler 1/2 regningen når sykehjemsplasser bygges, og kommunens tilskudd økes i takt med antall eldre. Dessverre har dugnadsånden mistet sin glød.

Utfordringen i 2040 blir å gi en verdig eldreomsorg til
4084 mellom 67 og 79 år (antall med demens tredobles i 2040)
1429 80 åringer og 400 90 åringer (40 % av 90 åringer ligger i dag på sykehjem)

Det blir sikkert korttidsplasser i helsehuset på Mo. Vi har i dag 32 korttidsplasser inkl. dobbeltrom, så det bør bygges minst 40 nye i helsehuset, for nødvendig rullering/rotasjon

http://varingen.no/s/leserbrev/a/agenda_kaupang_og_eldreomsorgen_i_nittedal/78e9268