20. jul, 2015

Dobbeltrom er forhistorisk

ENEROM på sykehjem i Nittedal

Jeg mener at alle som trenger det bør få enerom på sykehjem.
Det mener også alle pensjonistforeningene i bygda, Eldrerådet i Nittedal og Pensjonistforbundet. I referatet fra Eldrerådet 25.11.14 er behovet for 34 nye sykehjemsplasser i 2019 beregnet etter Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose ganget med Kostra-tall fra kommunens årsmelding.

Det viser at det blir KRISE ved valget i 2019 med kun 12 nybygde plasser på 24 år. Man trenger ikke å være atomforsker.. for å forstå det, og de offisielle Kostra-tall fra SSB.
Det er ikke greit å legge langtidspasienter sammen på dobbeltrom!
Løftene i samarbeidsavtalen 2011-2015 om Skytta først, var vakre, og HVORFOR ble løftene om demensomsorg på Skytta brutt, når antall demente vokser så sterkt?

I forrige periode hadde ALLE langtidspasienter enerom, og i denne perioden legges langtidspasienter sammen på dobbeltrom. NittedaI ligger på etterskudd når det gjelder sykehjemsplasser. Allerede i 2013 begynte vi legge flere eldre pleietrengende sammen på enkeltrom, og i juni 2013 (KS-sak 40/13) ba opposisjonen om at behovet for sykehjemsplasser skulle utredes ferdig i desember 2013.

I perioden 2015-2019 med 160 millioner i eiendomsskatt bør kommunen igjen ha RÅD til at de som trenger det får enerom på sykehjem, selv om bygging av ny kirke og kulturhus til 200 millioner (20 000 kroner for hver enkelt husstand) tar størsteparten av eiendomsskatten. Halvparten av eiendomsskatten går til årlige utgifter i kulturkvartalet.

Dobbeltrom på sykehjem bør ikke reformeres, men avskaffes!

http://varingen.no/s/leserbrev/a/enerom_pa_sykehjem/b05ac84

Behov for sykehjemsplasser. Offisielle KOSTRA-tall fra SSB
Befolkning 2016 2017 2018 2019 2020
67 -79 år 2195 2260 2314 2356 2401
Over 80 år 625 667 699 729 775
Plasser 114 121 126 131 137
Økning 6 7 5 5 7
           
Brukerandel under 80 år = 1,3%, og over 80 år = 13,7 %, som også er kommunens tall i  årsmeldingen side 7. Agenda Kaupang bruker de SAMME offisielle  tallene!