Liv og Helse er viktigst

22. aug, 2017

Hvorfor Helsepartiet?

De gamle partiene har ikke levert når det gjelder helse, sykehus og eldreomsorg.
Sulteforingen av sykehus og eldreomsorg må reverseres, og kreftpasienter skal ikke vente 3 år på medisiner. Det har Norge råd til. Derfor ble Helsepartiet.no dannet
.

Årets nykommer Helsepartiet vil investere i befolkningens liv og helse.  Ahus vil nedlegge 1/3 av fødestuene, for å innfri Regjeringens krav om innsparinger. Sykehus får kun en økning på 1,4 prosent i valgåret 2017, mens lønnveksten er det dobbelte. Regjeringen lovte som kjent 12 milliarder mer til sykehus, men leverte kun 9, og prioriterte 100 nye oljemilliarder til andre formål. Det å kutte ut 3 000 millioner til sykehus, er hodeløst. Legeforeningen støtter nå det blokkuavhengige Helsepartiet sitt krav om å avvikle helseforetakene (RHF) for å frigjøre penger og personell til formålet: Pasientbehandling. Det er 5 lag med styrer og direktører, som koster skjorta. Det er for mange høvdinger og for få indianere i helsevesenet.

Helsepartiet vil: Prioritere helsesektoren høyere, og bruke en større andel av BNP på helse og omsorg. Redusere ventetider og helsekøer, fordi det er økonomisk lønnsomt. Innføre en nasjonal bemanningsnorm i omsorgtjenestene. Sikre at ressursene anvendes til pasientbehandling. For Helsepartiet er alltid pasientene viktigst!

Det er ikke kjærlighet til et parti, men til befolkningen som fortjener bedre helsepolitikk. Legeforeningen og Sykepleierforbundet har lagt ut en video som går viralt, med budskapet helse og sykehus er UNDERFINANSIERT. Mange reagerer sterkt, for sånn skal det ikke være. Vi må ta bedre vare på unge og eldre i helsevesenet, og det har vi råd til.
La Helse avgjøre valget, sier både Legeforeningen og Sykepleierforbundet!

https://www.facebook.com/Legeforeningen/videos/10155529585581678/

29. sep, 2015

Hvor mange nye hjemmesykepleiere, hvor mange boliger med og uten omsorg trenger vi for å erstatte 226 Sykehjemsplasser? Hvor lenge kan demente bo alene hjemme? Hvor billig kan eldreomsorg bli, når Agenda Kaupang tar sitt millionhonorar og overlater ansvaret til andre?
Antall mennesker som har demens tredobles, og 90-åringer firedobles i 2040 skriver Agenda Kaupang i sin bestillingsrapport. (erstatter 226 sykehjemsplasser) Hvordan det er mulig uten å bygge nye sykehjemsplasser virker urealistisk, når langtidspasienter legges sammen på dobbeltrom på korttidsplasser allerede fra 2013.
Staten betaler 1/2 regningen når sykehjemsplasser bygges, og kommunens tilskudd økes i takt med antall eldre. Dessverre har dugnadsånden mistet sin glød.

Utfordringen i 2040 blir å gi en verdig eldreomsorg til
4084 mellom 67 og 79 år (antall med demens tredobles i 2040)
1429 80 åringer og 400 90 åringer (40 % av 90 åringer ligger i dag på sykehjem)

Det blir sikkert korttidsplasser i helsehuset på Mo. Vi har i dag 32 korttidsplasser inkl. dobbeltrom, så det bør bygges minst 40 nye i helsehuset, for nødvendig rullering/rotasjon

http://varingen.no/s/leserbrev/a/agenda_kaupang_og_eldreomsorgen_i_nittedal/78e9268

 

 

20. jul, 2015

ENEROM på sykehjem i Nittedal

Jeg mener at alle som trenger det bør få enerom på sykehjem.
Det mener også alle pensjonistforeningene i bygda, Eldrerådet i Nittedal og Pensjonistforbundet. I referatet fra Eldrerådet 25.11.14 er behovet for 34 nye sykehjemsplasser i 2019 beregnet etter Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose ganget med Kostra-tall fra kommunens årsmelding.

Det viser at det blir KRISE ved valget i 2019 med kun 12 nybygde plasser på 24 år. Man trenger ikke å være atomforsker.. for å forstå det, og de offisielle Kostra-tall fra SSB.
Det er ikke greit å legge langtidspasienter sammen på dobbeltrom!
Løftene i samarbeidsavtalen 2011-2015 om Skytta først, var vakre, og HVORFOR ble løftene om demensomsorg på Skytta brutt, når antall demente vokser så sterkt?

I forrige periode hadde ALLE langtidspasienter enerom, og i denne perioden legges langtidspasienter sammen på dobbeltrom. NittedaI ligger på etterskudd når det gjelder sykehjemsplasser. Allerede i 2013 begynte vi legge flere eldre pleietrengende sammen på enkeltrom, og i juni 2013 (KS-sak 40/13) ba opposisjonen om at behovet for sykehjemsplasser skulle utredes ferdig i desember 2013.

I perioden 2015-2019 med 160 millioner i eiendomsskatt bør kommunen igjen ha RÅD til at de som trenger det får enerom på sykehjem, selv om bygging av ny kirke og kulturhus til 200 millioner (20 000 kroner for hver enkelt husstand) tar størsteparten av eiendomsskatten. Halvparten av eiendomsskatten går til årlige utgifter i kulturkvartalet.

Dobbeltrom på sykehjem bør ikke reformeres, men avskaffes!

http://varingen.no/s/leserbrev/a/enerom_pa_sykehjem/b05ac84

Behov for sykehjemsplasser. Offisielle KOSTRA-tall fra SSB
Befolkning 2016 2017 2018 2019 2020
67 -79 år 2195 2260 2314 2356 2401
Over 80 år 625 667 699 729 775
Plasser 114 121 126 131 137
Økning 6 7 5 5 7
           
Brukerandel under 80 år = 1,3%, og over 80 år = 13,7 %, som også er kommunens tall i  årsmeldingen side 7. Agenda Kaupang bruker de SAMME offisielle  tallene!